Lönsamhets- och tillväxtmål


Oboya Horticulture Industries eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion både genom organiskt tillväxt och förvärv.

 

Oboya Horticulture har som mål att växa kraftigt organiskt de närmaste åren på de befintliga marknaderna. Utöver den organiska tillväxten räknar bolaget med att göra strategiska förvärv som ökar tillväxten ytterligare. Företagsförvärven skall inriktas strategiskt på verksamheter som tillför bolaget nya produkter eller ger ökad geografisk spridning.

 

Lönsamhetsmässigt är styrelsens mål att nå en vinstmarginal på sju procent, vilket bedöms som realistiskt inom några år. Därutöver har Oboya Horticulture ett soliditetsmål om minst 30 procent över en konjunkturcykel.

kontakter:


 

Mikael Palm Andersson
VD och koncernchef, Oboya Horticulture Industries AB
Tel: +46 70 - 899 80 70
E-mail: mpa@oboya.se


Robert Wu

Styrelseordförande, Oboya Horticulture Industries AB
Tel: +46 73 - 563 09 35
E-mail: robert.wu@oboya.se


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.