OBOYA

HORTICULTURE INDUSTRIES

En internationell koncern med stark tillväxt verksam inom tillverkning, distribution och försäljning av produkter till odlingsindustrin, hemmaodling och inomhusmiljö.

om oboya HORTICULTURE

Oboya Horticulture-koncernen har dotterbolag i Kina, Polen, Norge, Kenya, Danmark och Sverige. Totalt består koncernen av nitton bolag med en koncernomsättning om ca 350 MSEK. Oboya Horticulture-koncernen har vuxit kraftigt sedan 2014, organiskt och genom förvärv.


LÄS MER

SE PRODUKTER

Press & nyheter

Nyhet: Oboya etablerar innovations- och teknikcenter i Kina

16 Jan 2018

Oboya Horticulture Industries AB (publ) har nyligen genom sitt helägda dotterbolag Oboya Metal Products Co. Ltd. (”Bolaget”) erhållit ett statligt innovationsbidrag om ca 300 TCNY, motsvarande ca 348 TSEK för att etablera ett innovations- och teknikcenter i bolagets lokaler i Qingdao, Kina.

 

Innovationsbidraget tilldelas varje år olika kinesiska bolag som främjar vetenskaplig och teknisk innovation i Kina. Syftet är att stärka landets teknikbaserade företag samt förbättra förmågan till egna innovationer i landet. Genom det statliga bidraget kommer bolaget att etablera ett innovations- och teknikcenter i bolagets lokaler i Qingdao, Kina. Syftet med innovations- och teknikcentret är att bedriva forskning och utveckling (FoU) samt att ta fram nya innovativa produktlösningar med mål att modernisera och digitalisera den kinesiska odlingsindustrin.

 

Oboya-koncernen har vuxit markant i Kina sedan 2006 och nya investeringar och satsningar är nödvändigt i Kina för fortsatt tillväxt. Det nya FoU-centret är en del av den strategiska investeringen i Kina och målet är att stärka innovationskapaciteten som kommer att vara en nyckel till att bygga vårt varumärke på den kinesiska marknaden.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, styrelseordförande i Oboya Horticulture Industries AB (publ)

 

Tel: + 46 (0)73 563 09 35

E-post: Robert.wu@oboya.cc

 

Nyhetsbrev 2018-01-16: Innovations- och teknikcenter

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.